Stavrum på bærtur - igjen

Det er vanskelig å se hva Miljøpartiet De Grønne kan ha gjort for å nok en gang fortjene Gunnar Stavrums vrede. Jeg tror faktisk ikke det finnes maken til aktiv svertekampanje mot ett enkeltparti fra noe annet medie i Norge.

Men det er flott, det, Stavrum. Da gir du oss bare enda mer motivasjon.

Foto: Geir Olsen/NTB Scanpix

Denne gang er Stavrum ute og gulper opp snakkepunktene til Høyre-Solberg og FrP-Jensen

Det advares om at vår økonomiske politikk ikke går opp - at vi vil ofre velferdsstaten vår for å realisere livsfjerne drømmerier. Det er det selvfølgelig ingen som ønsker.

De Grønne har både et alternativt statsbudsjett som går opp (det finner du her, Stavrum), men også en meget tydelig plan for hvordan vi kan omstille de rundt 180 000 menneskene som i dag jobber enten direkte eller indirekte med oljen. Den er blant annet gjengitt av NRK og i FilterNyheter. Planene våre er med andre ord ikke lenger unna enn et Google-søk.

Stavrum lister opp tre hovedgrunner til at De Grønne økonomi ikke går opp:

  1. "Miljøpartiet De Grønne viser til at vi kan tære på oljefondet. (..) Tar vi av Oljefondet, så har vi ikke dekning for fremtidens aldespensjonister."
  2. "Når De Grønne vil avvikle oljevirksomheten på 15 år, så avvikler de en næring som i normale år gir staten rundt 300 milliarder kroner i netto kontantstrøm."
  3. "Kutt i arbeidstiden til 30 timer per uke rammer det mest verdifulle vi har - nemlig humankapitalen(..). Det gir lavere kjøpekraft, mer arbeidsledighet og mindre skatteinntekter - altså en enda raskere nedtapping av Oljefondet."

Henger du med? Her er våre svar:

  1. Miljøpartiet De Grønne har aldri sagt at vi kan tære på oljefondet. Det vi sier, er at vi kan bruke avkastningen fra fondet. En vesensforskjell, og en grov feilsitering av Stavrum. De Grønne vil til og med bruke mindre penger av avkastningen enn dagens regjering. Hvis Stavrum mener De Grønnes oljepengebruk er uansvarlig, må vi jo anta at han også mener regjeringens bruk er helt hinsides. Det har jeg blant annet snakket om her.
  2. Oljevirksomheten. Den har gitt oss en feit kontantstrøm. Dette er en total avsporing, fordi alle næringer i Norge gir oss penger til statsbudsjettet - gjennom skatter og avgifter. Med andre ord vil også næringene vi skal leve av i fremtiden gi oss penger i statskassen, noe jeg har skrevet om her. De Grønnes alternative statsbudsjett kutter ikke i velferdsordninger, men vi kan vurdere å øke miljøavgiftene om det trengs.
  3. Til slutt er Stavrum bekymret for vårt mål om å reduserer arbeidstiden. For det første må vi nevne at det har vært en kampsak for arbeidere i tiår å redusere arbeidstiden. I tillegg svarer et flertall av oss at de heller vil ha mer fritid enn økt lønn. Men greit nok - selv om vi setter folkevilja til side, gir det fortsatt mening å redusere arbeidstiden. Det behøver ikke være rett til 30 timer per uke. De som ønsker flere feriedager ila året, kan ta ut 1-2 flere feriedager per år. Jo mer jobben din effektiviseres, jo mer tid kan du få. I stedet for en maksimal økonomisk vekst, kan vi leve med lav og stabil BNP-vekst som hjelper oss kutte utslipp langt lettere. Folk vil jobbe mindre, og verden vil få mindre utslipp. Vinn-vinn. Det har jeg skrevet om i Dagens Næringsliv.

Stavrum synes det er "fascinerende at Miljøpartiet De Grønne slipper så billig unna sin økonomiske politikk i valgkampen" (sic). Det er en drøy overdrivelse at De Grønne slipper billig unna i mediene - nest etter FrP må det være vi som får mest tyn. 

I det hele er det ganske fascinerende hvor liten innsikt i De Grønnes politikk som skal til for å mene noe på lederplass i Nettavisen. 

Selve årsaken til vårt ønske om å utfase oljenæringen på en kontrollert måte, er at den bidrar til å koke kloden vår. Fremover representerer oljenæringen også en enorm økonomisk usikkerhet.

Stavrum viser gjerne til IEA for analyser om det globale energimarkedet. Dessverre har IEAs analyser gang på gang slått feil. De klarer ikke ta innover seg den eksponentielle veksten i sol og vind. IEAs fastgrodde og gjentatt bevist feilaktige prognoser blir alltid vist til av de som tror olje er fremtiden. Et stort flertall av finansielle analyser, som Goldman Sachs, Wood Mackenzie JPMorgan Bloomberg,  Financial Times, The Economist, i tillegg til norske DNV-GL sier derimot at oljeetterspørselen snart vil falle.

Hvis Stavrum virkelig hadde villet sette seg inn i våre budsjetter, hadde han allerede gjort det (igjen: alternativt statsbudsjett finner du her, Stavrum).

Jeg skal ikke spekulere i Stavrums motivasjoner for disse stadige angrepene. Men han fortjener en stor takk.

Det har nemlig aldri vært lettere og viktigere å snakke om politikken vår.

14 kommentarer

Einar Hove

07.09.2017 kl.11:38

Per Espen Stoknes må stadig ut i pressen for å tilbakevise og så tvil om analyser av MDG politikken som stadig oftere viser seg å være riktige.

Dette du prestere Stoknes, er dårlig forsøk på fake news.

Et parti som må ty til direkte løgn og sverting er ikke et parti vi velgere er tjent med, tvert imot.

Bushwhacker

07.09.2017 kl.11:43

Så med reduksjon av arbeidstid, og medfølgende reduksjon av månedslønn (da de fleste betales per time) og økte skatter og avgifter, hvordan er det meningen for oss avskum (arbeidere) å betale slike luksusartikler som mat og huslån? En ting er sikkert, jeg har ikke råd til å kutte månedslønna med 20%.

Åge Fred Gram.

07.09.2017 kl.11:51

MDG et parti som drømmer og ting som er urealistisk.Oljen kan brukes og renses.Det er biler som går på diesel ,men renser miljøet.

Marius

07.09.2017 kl.12:06

Rullegardina går dessverre ned for enkelte når det snakkes om MDG. Derfor kommer beskyldninger om at MDG sprer «fake news» og løgner, selvsagt uten at det dokumenteres, og det svartmales med bred pensel.

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor Stavrum har kjørt en langvarig og kraftig svertekampanje av MDG i Nettavisen. Stavrum er nemlig en Venstre-mann, og det er ingen tvil om at Venstre lekker velgere til MDG. Venstre var nemlig et klart alternativ for mennesker som er opptatt av miljøet, men har valgt å være garantist for Frp i regjering, og dermed en fortsatt neglisjering av dette viktige området for Norges og jordens fremtid. Dermed er Venstre på vei ned under sperregrensa, mens MDG er på vei opp og forbi. Det er klart dette smerter for Venstre-mannen Stavrum. Oppfordringen blir derfor at alle miljøbevisste Venstre-velgere tar en titt i speilet, og avgjør om de vil fortsette å være garantister for Frp i regjering, og en fortsatt neglisjering av miljøpolitikken, eller om de vil fortsette sin kamp for et bedre miljø ved å støtte MDG.

Profeten

07.09.2017 kl.12:07

Global oppvarming stoppet opp i 1998. At det foregår en klimaendring er selvsagt ikke feil, endringer har skjedd i hele jordens eksistens. Ingen av klimamodellene følger faktiske målte verdier. Nordpolen skulle da ha vært isfri i 2011 ... Vi burde heller fokusere på forurensningstiltak. Det ville alle være enige om. MDG blir for ekstreme med sine dommedagsprofetier. De stiller seg i samme båt som AKP m-l på 70-tallet.

Alexio

07.09.2017 kl.12:07

Hjertens enig med deg. Stavrum er på side på de som plundret moderjorda koste hva koste det vil. Den fundamentalistisk markedets tankegang i rekke er ikke noe godt for kloden i lange perspektiver. Og det egoistisk. Snakk om å kappe grenen ens sitte på ved. Jorda plattform for vår liv og framtida kan ikke etterlates til disse visjonsløs gjenger, som tenker bare penger. Penger kan ikke skapt er nytt planet, hvis vi ødelegge den vi har allerede har.

Hva Børs-haier har bidratt til klima forbedring? Ingenting.

Det er bare meldinger om aksjekursene. Naturkatastrofene ble feiet under teppe. Klima endring ble påstemplet på som syklisk fenomen. Om alt komme seg til rette etter hvert.Selvbedrag kalles jeg.

Vincent

07.09.2017 kl.12:15

Den folkevilja du refererer til i pkt. 3, er det den samme folkevilja Eivind Trædal gjemmer seg bak når han og de andre bystyremedlemmene fra MDG stjeler parkeringsplasser fra befolkningen i Oslo? Den folkevilja skulle jeg gjerne hatt en prat med, for den kommer med en del usannheter nemlig.

I pkt. 2 snakker du om næringene vi skal leve av i fremtida. Men når oljen er faset ut, kan du fortelle meg konkret hva det er du mener vi skal drive med? Jeg leste innlegget ditt på FB som du linker til, men der lister du jo bare opp næringer generelt, uten å nevne spesifikt hvilke næringer som har et så enormt uutnyttet potensiale som 150 - 200 milliarder må sies å være. Hvilke strategiske konkurransefortrinn er det du mener vi skal utnytte for å generere denne typen kontantstrøm? Jeg vil gjerne vite det, for det jo en god del penger det er snakk om.

Jeg synes utfordringen fremstår som klar, men din oppfatning av hvordan det skal løses virker vag og ullen. Du har en idé om «grønne næringer» men jeg er enkel og trenger en eksemplifisering. Kan du utdype slik at en lekmann bedre kan forstå hvor du vil hente inntekter av en slik størrelse fra? Det er jo forøvrig besynderlig at vi ikke unytter et slikt potensiale allerede i dag. Dersom du sitter der og vet hvordan fellesskapet kunne økt sine inntekter tilsvarende oljeinntektene og ikke sier det til noen er du faktisk ganske kulten vil jeg påstå. Hvis du ikke har konkrete forslag til produkter og tjenester som vil gjøre suksess på en skala som kan erstatte oljenæringa, så tolker jeg det dithen at du vil slutte med vår mest lønnsomme næring, og bare satse på at det går seg til. Kanskje jeg misforstår et eller annet, men jeg synes det virker ganske lite gjennomtenkt i så fall.

Trond

07.09.2017 kl.12:16

Må ærlig innrømme at det MDG sier og står for gir frysninger på ryggen. Men de ungdommene som i dag sier seg enig i denne politikken kan gjerne stoppe opp og se seg tilbake når de blir pensjonister. Tror ikke det blir stritt å få hverdagen til å gå rundt eller pensjonsøkonomien i balanse. Kanskje noen barnebarn man ville gitt noen gaver til og tatt med på tur. Vel, kanskje det går bra det hvis man er flink å spare gjennom livet. Men skal man satse kun på pensjonen så blir det ikke stritt. Oljekranene er på det tidspunkt (etter MDG sitt ønske) blitt stengt for mange tiår siden og oljefondet er historie. Nye innskudd ble stoppet parallelt med at oljevirksomheten ble lagt ned. Den miljøsatsingen de fleste kan si seg enig i greier de store etablerte partiene uten problemer uten å måtte lene seg på MDG sin fantasi og ikke minst urealistiske politikk.

Still Going

07.09.2017 kl.12:20

Med slik primitiv hersketeknikk vil du tape debatten hver eneste gang. Personlig mener jeg Stavrum tok en overlegen seier da han la dette ut på Nettavisen.

---------------------------------------------------------

"Det er vanskelig å se hva Miljøpartiet De Grønne kan ha gjort for å nok en gang fortjene Gunnar Stavrums vrede

Men det er flott, det, Stavrum. Da gir du oss bare enda mer motivasjon.

Denne gang er Stavrum ute og gulper opp snakkepunktene til Høyre-Solberg og FrP-Jensen.

De Grønne har både et alternativt statsbudsjett som går opp (det finner du her, Stavrum)

Henger du med? Her er våre svar:

Jeg skal ikke spekulere i Stavrums motivasjoner for disse stadige angrepene. Men han fortjener en stor takk."

-------------------------------------------------------

Kristin Næss

07.09.2017 kl.12:35

De Grønne er heldige som har Per Espen Stoknes, som med sin doktorgrad i økonomi igjen og igjen kan svare på kritikken fra oljelobbyister og klimaskeptikere. Med hans hjelp kan vi bryte gjennom den grå muren av oljeblindhet i Norge.

Gjest

07.09.2017 kl.13:29

Ser at MDG-Hansson i dag uttaler at orkanen ved Karibia er den reelle kostnaden av vår skitne olje.

http://www.tv2.no/nyheter/9345555/

Da vil be om at den godeste MDG-Hansson gir seg litt tid og søker informasjon om orkanen på nivå 5 kalt Labor Day-orkanen som tok en tur innom Florida i 1935. Det var vel oljen sin skyld det også?

Espen André

07.09.2017 kl.14:27

Skremmende å se alle miljøfanatikerne så vil tvinge oss andre i fattigdom for å ruse seg på godfølelse. Kristin Næss les Vincent sitt inlegg så ser du denne miljøøkonomen som du hyller bli satt på plass.

torkel

07.09.2017 kl.17:10

Lurer litt på om MPG har fått med seg at penger ikke vokser på trær.

Thomas Torstensen

07.09.2017 kl.20:44

Kommentarfeltet her tilsier at det var få som tok seg bryet med å lese MDG`s alternativ budsjett, ei heller tatt seg tid til å lese siste tids klimarapporter. Man er tross alt ikke mange tastetrykkene unna verken Cicero eller NASA som prøver forgjeves å banke alvoret inn i skallene våre.

Stoknes forklarer oss her hvilke grep man kan gjøre for å nå klimamålene og unngå en fortsatt global oppvarming uten at vi må slutte å bruke elektrisitet, og samtidig opprettholde en sunn økonomi som tilsier fullgod velferdsstat. En politikk som kommer til å få økt oppmerksomhet proporsjonalt med at nødvendigheten for nytenkning i energiproduksjonen og økonomien blir klar for alle.

Skriv en ny kommentar

hits